Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenieReklama
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Strona Główna 

21.03.2018r Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich Uchwałą nr 5 z dnia 21.03.2018r. zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zatwierdza Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich

21.03.2018r Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich Uchwałą nr 6 z dnia 21.03.2018r. zatwierdza Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich SKOK i. powstańców Śląskich

23.01.2015 Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej SKOK z dnia 23 stycznia 2015 wybrano Pana Ryszarda Robaszewskiego jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad Procesem Bezpieczeństwa Informacji i Procesem Bezpieczeństwa Informatycznego w SKOK im. Powstańców Śląskich

30.12.2014 Rada Nadzorca Zatwierdziła Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.


18.12.2014 Uchwałą nr 5 Zarządy Kasy przyjęto Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 

Z dniem 27.10.2012 Spółdzielcze Kasy zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

 


Uwaga!
 Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje
w
 

Polityce Prywatności.

 

Ten serwis odwiedziło już
 

Liczniki agnat.pl