Strona GłównaKonta osobisteDziałalność GospodarczaPożyczkiUbezpieczenia
Oddziały
Władze
Historia
Rekrutacja
Informacje dodatkowe
Kontakt
Certyfikat Jakości
Strona Główna

 

29.04.2015 Uchwałą nr 13 z dnia 29.04.2015r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK im. Powstańców Śląskich


31.03.2015 Uchwałą nr 4 z dnia 31.03.2015r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje Zebrania Grup Członkowskich i zatwierdza Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich

23.01.2015
Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej SKOK z dnia 23 stycznia 2015 wybrano Pana Ryszarda Robaszewskiego jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad Procesem Bezpieczeństwa Informacji i Procesem Bezpieczeństwa Informatycznego w SKOK im. Powstańców Śląskich

12.01.2015 Rejestracja w GIODO powołanego Uchwałą Nr 14 Zarządu SKOK z dnia 12 grudnia 2012 Pana Piotra Pragłowskiego do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

30.12.2014 Rada Nadzorca Zatwierdziła Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.


18.12.2014 Uchwałą nr 5 Zarządy Kasy przyjęto Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 

29.10.2014 Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich informuje o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich.

29.05.2014 Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

W dniu 29 maja br.  odbyło się doroczne Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Naszej Kasy. Obecni na Zebraniu Przedstawiciele zatwierdzili Sprawozdanie finansowe za 2013 rok, nakreślili Kierunki działalności i rozwoju  SKOK na lata 2014-2016, oznaczyli najwyższą sumę zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć w 2014 i 2015 roku oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu SKOK.
Wszystkim , którzy byli obecni  dziękujemy za obecność i pomoc w realizacji Zebrania

Zarząd SKOK

11.06.2013 Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli
W dniu 11 czerwca 2013  odbyło się doroczne Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Naszej Kasy. Obecni na Zebraniu Przedstawiciele zatwierdzili Sprawozdanie finansowe za 2012 rok, nakreślili Kierunki działalności i rozwoju  SKOK na lata 2013-2015, oznaczyli najwyższą sumę zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć w 2013 i 2014 roku oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu SKOK.

Wszystkim , którzy byli obecni  dziękujemy za obecność i pomoc w realizacji Zebrania

                                                                                                                                          Zarząd SKOK

Z dniem 27.10.2012 Spółdzielcze Kasy zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.


 

10.2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK im. Powstańców Śląskich 

 

 

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych powstała konieczność dokonania aktualizacji dotychczas obowiązującego Statutu SKOK im. Powstańców Śląskich. Przedstawione propozycje zmian zostały jednogłośnie przyjęte przez Przedstawicieli.

06.06.2012 Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli
 

 

Zebranie przebiegło w spokojnej i przyjaznej atmosferze. Zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Zarząd otrzymał absolutorium bez głosów przeciwnych
i wstrzymujących. 

2012 - 20 lat SKOK im. Powstańców Śląskich
06.2010 Otwarcie Nowej Centrali SKOK im. Powstańców Śląskich  12.2009 Przekazy WESTERN UNION

 Potrzebujesz szybko, łatwo i bezpiecznie wysłać pieniądze w dowolne miejsce na świecie? Skorzystaj z usługi międzynarodowego przekazu pieniężnego Western Union, która umożliwi Ci przesłanie pieniędzy w ciągu 15 minut.  
Już teraz we wszystkich oddziałach SKOK im. Powstańców Śląskich możesz nadać lub odebrać szybki przelew WESTERN UNION.

 
05.2009
Obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Jesteś przedsiębiorcą ? Rozpoczynasz działalność gospodarczą?
Linia pożyczkowa w rachunku bieżącym i kredyt firmowy - to korzystna oferta dla Ciebie.


Uwaga!
 Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje
w
 

Polityce Prywatności.

 

Ten serwis odwiedziło już
 

Liczniki agnat.pl