Komunikat_1Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenie
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Rekrutacja

Podania o pracę wraz z CV prosimy przesyłać przesyłką pocztową lub dostarczyć na adres:

 

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Powstańców Śląskich,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@skok-zdzieszowice.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

oraz klauzuli zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
 
……………………………………………….
Data i podpis

 

SKOK im. Powstańców Śląskich

ul. Chrobrego 1B

47-330 Zdzieszowice